سلام من حدود دو سال هستش که به مرگ فکر میکنم و خیلی بهم میریزم من اصلا و تحت هیچ شرایطی بابت این موضوع نگرانی نداشتم اما متوجه نمیشم چرا توی این دو سال یعنی بعد از ازدواجم دچار انحراف فکری شدم.به عنوان مثال قصد دارم براى نزدیکترین روز تعطیل برنامه ریزی کنم زود به ذهنم میرسه به خودم میگم یعنی تا اون موقع هستم؟
واقعاً پریشون میشم. مادرشوهرم میگن ممکن دلیلش تنهایی باشه.چون وقتی تو جمع هستم حالم خوبه.
لطفا راهنماییم کنید