من کارشناسی ارشد روانشناسی هستم و در عین حال بیکارم برای خوندن دکتری مرددم.از یک طرف دو ماه و نیم وقت دارم به ازمون و از طرف دیگه شوهرم خیلی مشتاق درس خوندن من هست .موندم چیکار کنم .لطفا راهنمایم کنید متشکرم