سلام من ۲سال با کسی اشنا شدم به قصد ازدواج اخلاقش خیلی خوب بود الان چند وقته شدید اخلاقش بد شده و سر کوچکترین چیز دعوا درست میکنه و شروع میکنه به فهش دادن وهمیشه حرف حرف خودشه و میگه هر کار من میگم باید انجام بدی من دیگه نمیتونم با اخلاقش کنار بیام هر وقتم انتقاد میکنم ازش یه دعوا درست میکنم جرأت نمیکنم دیگه چیزی بگم .دیگه واقعا خسته شدم دیگه نمیتونم تحمل کنم هر سری که میخوایم جدا بشیم تهدید میکنه یه ضربه ای بهت میزنم منم هر سری نمیدونم چرا میترسم و ازش میخوام دوباره منا ببخشه ولی دیگه واقعا دوست ندارم با کسی باشم میخوام برا خودم زندگی کنم نمیدونم چیکارکنم با این اخلاقش چجوری بگم بیا تموم کنیم میگه با زندگی من بازی کردی لطفا راهنماییم کنید