سلام.من 22سالمه،چند سالیه چادری هستم ولی چون امسال بنا به شرایطی که دارم، میرم و میام چادر برام دست و پا گیره( وگرنه از نظر امنیت خیلی خوبه)میخوام بزارمش کنار برا همین میگم چه نوع پوششی داشته باشم تا راحت باشم و بدون دردسر برم و بیام؟؟یعنی چجوری لباس بپوشم که جلب توجه نباشه؟