با سلام و عرض احترام
من مدت 4 سال هستش که وسواس فکری دارم از نوع کنجکاوی در پیدا کردن علت هر چیزی ،شک در باور علت و ذهنی پر از سوال دارم
کمال گرا هستم
البته قبلا اینجا مشاوره داشتم ولی رها شد
مدتی دارو درمانی و مشاوره که به دلایلی رها شد این قضیه وسواس یک سال قبل از کنکورم شروع شد و کماکان ادامه داره
سن:22
با تشکر