آسمان غرق خیال است کجایید آقا؟
آخرین هفته سال است کجایید آقا؟

یک نفر عاشق اگر بود زمین می فهمید
عاشقی بی تو محال است کجایید آقا؟

در هیاهوی شب عید تورا گم کردیم
غافل از اینکه شما اصل بهاری آقااللهم عجل لولیک الفرج