کمال گرایی و استرس

برخی براین باورند که افراد کمال گرا کسانی هستند که استرس خیلی شدیدی با توجه به معیارهای غیرقابل توجیه ای که انتخاب می کنند تجربه می¬نمایند و ممکن است خود را متقاعد سازند که امکان دسترسی به درجات عالی پیشرفت بدون تحمل رنج و درد عمل نیست.

برای این افراد اهداف رنگ و نمای کمال گرایانه به خود می گیرند. در تحقیقی 25 دانشجوی دانشکده حقوق دانشگاه پنسلوانیا که 80 درصد آنان دانشجوی سال اول بودند مورد بررسی قرار گرفتند. آنان خود را نیازمند به خدمات مشاوره¬ای معرفی کردند و عنوان داشتند که سطح بالایی از استرس را تجربه کرده و دارای اضطراب و افسردگی هستند. همه¬ی این دانشجویان در دوره ی دبیرستان، دانش¬آموزانی ممتاز بودند لیکن در دانشگاه نسبت بالایی از دانشجویان مشروطی و دچار افت تحصیلی را در بر می¬گرفتند. اینان به هنگام ورود به دانشکده¬ی حقوق خود را در رقابت با کسانی یافتند که بهتر و یا حتی باهوشتر از آنان بودند. پذیرش چنین موضوعی برای آنان مشکل بود که به عنوان افرادی در حد متوسط پذیرفته شوند و عملکردشان در حد متوسط از میان گروهی از افراد سرآمد ارزیابی گردد. درنتیجه چنین حالتی به کاهش عزت نفس در این افراد انجامید و آنان را به اجتناب از موقعیت¬های تهدید کننده رهنمون کرد (دانسن، 1982). ناامیدی از دیگر ویژگی¬های افراد کمال گرا محسوب می¬شود و این حالت ممکن است بدین جهت رخ نمایاند که آنان خود را به عنوان افرادی بی¬کفایت می¬پندارند و هنگامی که در رسیدن به اهداف خود شکست می¬خورند و یا تصور می¬کنند که دیگران بدون هیچگونه کار و تلاشی صاحب پست و مقام و موفقیت می¬شوند دچار ناامیدی بیشتری می¬شوند. بارنز اظهار می¬دارد که "کمال گرائی فرزندان از کمال گرائی والدین ریشه می¬گیرد." به هر حال نقش کمال گرایی در اضطراب و افسردگی افراد موضوعی است که نیاز به تحقیقات بیشتری دارد.

منبع: بررسی رابطه عوامل فشارزای روانی دانشجویان دختر و پسر دانشگاه شهید چمران اهواز با عملکرد تحصیلی آنان. پولادی ریشهری

اختصاصی همیاری