🌸🍃🌸🍃🌸🍃🌸


هوش چند گانه👇🏼👇🏼👌🏼👌🏼🤔🤔


يك وقتي،
حيوانات تصميم گرفتند در يك مدرسه آموزش مهارت هاي حيوانات شركت كنند.


برنامه آموزشي آنها شامل دويدن، بالا رفتن،
شنا كردن و پرواز كردن بود.
همه حيوانات همه درس ها را انتخاب كردند.


اردك 🐤
كه در شنا كردن عالي بود،
و از معلم خود بهتر شنا مي كرد، در پرواز نمره قبولي نياورد،
و در دويدن ضعيف بود.
چون در دويدن بسيار كند بود،
ناچار شد شنا را از درس خود حذف كند و


پس از تعطيلي ساعات درسي، در مدرسه مي ماند
و دويدن تمرين مي كرد. اين تمرين باعث شد


كه پاهاي پرده دار او كاملاً آسیب ببیند و به همين
دليل كسي ناراحت نشد مگر خود اردك.


خرگوش🐰 در دويدن در رأس كلاس خود بود.
اما عصب هاي ماهيچه هايش به علت تمرين زياد شنا كشيده شدند


و در دويدن هم كم مي آورد و مثل سابق نمي توانست بدود.


سنجاب🐿 در بالا رفتن عالي بود.


اما در كلاس پرواز بيچاره شده بود.
زيرا معلم او را وادار كرده بود
از زمين به بالا برود
نه اين كه از درخت پايين بيايد.


سنجاب به دليل فشار زياد دچار گرفتگي عضلات شد.
از اين رو در بالا رفتن نمره
«ج» و
در دويدن «د» گرفت و مردود شد.


عقاب يك بچه مساله دار بود و به خاطر بي انضباطي
به سختي تنبيه شد.
در كلاس هاي پرواز از همه جلوتر بود
و اصرار داشت روش خود را در بالا رفتن به كار گيرد.


✅توجه داشته باشیم که :
آدم هاي موفق جاي مناسب خود را كشف كرده اند.
معلم ها و پدران و مادران موفق، شاگردان و فرزندان
خود را با توجه به تواناييشان تعليم مي دهند و از آن ها توقع بيجا ندارند.🤔
امیدوارم ما هم توانایی های بچه‌ها رو در نظر بگیریم