سلام.زنی هستم ک شوهرم فوت شده.در روستایی زندگی میکنم ک همه همدیگر رو میشناسیم تو این روستا غریبم و خدا خودش شاهده ک هیچ بدی ب کسی نکردم اقوام شوهرم تو این روستا زندگی میکنن..خواهر شوهرم پیش مردم حرفم رو میزنه و ازم بد میگه مردم هم ب این حرفای بی اساس دامن میزنن و اون حرفا رو پخشش میکنن آبرو برام نذاشتن هر روز یک دردسر و مشکل جدید برام درست میکنن و از بابت حرف مردم همیشه ناراحتم و هیچ کاری هم نمیتونم بکنم.چیکار کنم ؟