سلام حضور کلیه دست اندرکاران تالار همیاری

مدتی است مشکلی با چند همسایه ساختمان روبرو پیدا کردم که خودم از طرفی از حل آن عاجز ماندم و از طرف دیگر احساس نگرانی می کنم.
مشکل مربوط میشود به رفتارهای غیرعادی سه واحد مجزا در ساختمان روبرویی ما که پنجره هر واحد مقابل پنجره واحد ما قرار می گیرد.

1- طبقه 4 خانم جوانی است که با پوششی غیرقابل قبول در عرف ما (نه فقط دین و مذهب) در بالکن واحدشان حاضر میشود و به عناوین مختلف مثل تلفن صحبت کردن و ... در بالکن تعلل می کند. متاسفانه مقدار زیادی باعث شده جو کوچه بلحاظ اخلاقی مختل شود. با اینکه از حضور این خانم که کاملا از منزل ما حضورشان پررنگ به چشم میخورد، ناراحت بودم و خواستم با حضور با حجاب خودم در بالکن منزل خودمان نشان دهم که اولا واحد روبروی شما خانواده زندگی می کند و ثانیا نسبت به حجاب معتقد است، منتها به دلیل مسائل پیش آمده که در ادامه به آن اشاره می کنم ترجیح دادم که اصلا کاری به ایشان نداشته باشم و بعبارتی موضع بنده شد؛ "به من چه" در قبال این خانم.

2- طبقه 5، دقیقا واحد بالایی واحد این خانم، آقایی است که بعد از اینکه من (با حجاب) در بالکن آمدم (البته معمولا هم با دلیل مثل نظافت، آب دادن گلدانها، یا پهن کردن لباس های شسته)، خیلی بی نزاکت در بالکن می آید و منزل ما را زیر نظر می گیرد و حتی ایما و اشاره هم می کند.
با توجه به فرهنگی که من در آن زندگی می کنم بسیار ناپسند است که مردی خواستار هرگونه ارتباطی با یک خانم متاهل باشد!!!!! (واقعا نمی دانم منظور اصلی این آقا چیست ولی ظاهر امر اینرا نشان می دهد متاسفانه)

3- طبقه 3، واحد پایینی این دو واحد که ظاهرا یک خانم و آقای مسن هستند. در همین اثنا یکبار مرد ساکن این واحد بدون حتی زیرپوش در بالکن ایستاده بود که معلوم بود منتظر است توجه من جلب شود و تا این اتفاق افتاد به بنده ناسزا گفت که بروگمشو!!!!!!


در نهایت من تصمیم گرفتم که حضورم را در بالکن بسیار بسیار کم کنم. لباس را در خانه خشک می کنم. آب دادن به گلها ساعت ابتدایی روز قبل از رفتن به محل کار، نظافت فقط در حد نیاز و گهگاهی و آن هم ساعات ظهر که کسی نباشد.
چندباری ترتیبی دادم که حتما با همسرم و فرزندم در بالکن به بهانه انجام کاری، حاضر شویم که اگر سوء تفاهمی است و کسی نمی داند خانم ساکن این خانه دارای خانواده و همسر و فرزند است، مرتفع گردد.
البته همین زمان ناچیز هم که از روی ضرورت به بالکن می روم باز هم فردی از این سه واحد پشت پنجره است و منزل ما رو نگاه می کند.

یک مورد دیگر هم که هست اینکه فکر می کنم همسرم هم حساس شده و هم اینکه گاهی رفتارهایی نشان می دهد که ناراحتم می کند. به دلیل مسائلی که بین خودم و همسرم از گذشته بوده، اصلا صلاح نمی دانم راجع به این موضوعات با او صحبت کنم. اما همین رفتارها و بعضا توهین های غیرکلامی همسرم جلوی همسایه ها (اندک زمانی که من و همسرم با هم بیرون باشیم)، خود نشان دهنده تاثیرات مخرب واکنشهای این سه همسایه روبرو در روابط مشکل دار من و همسرم هست.


با توجه به توضیحات فوق خواستم راهنمایی کنید که بهترین روشی که می توانم نسبت به این موضوعات داشته باشم که هم روابط زندگی ام و هم وجهه ام در محل کمترین آسیب را ببیند، چیست؟