سلام
همکارم توی کلاسش دو دانش اموز نوجوان داره، یکیشون براش خانواده نااروم گزارش شده، خودش هم بسیار نااروم هست و رفتارهای برهم زننده ی کلاس داره.

یکیشون از یک خانواده ی ارومه و خودش هم رفتارهاش معمولی هستن.

امروز، دومی به معلم گفته که دانش اموز اولی، قلابش رو دزدیده.

الان معلم باید چه واکنشی نشون بده؟ فعلا گفته که راحت به بقیه نسبت نده و دنبال قلابت بگرد. دانش اموز هم گفته که اون دختر، سابقه این کار رو داره...