من امسال کنکور دادم و داروسازی قبول میشم.حالا که میخوام ابروهامو بردارم و یه خورده صورتمو تمیز کنم مامانم نمیذاره درحالی که همه دخترا تو خانوادمون این کارو انجام دادن.دارم دیوونه میشم.نمیدونم چرا مامانم اینطوریه.من فعلا صبر کردم تا نتایج بیاد.احتمالا یه شهری غیر از شهر خودم قبول شم.اونوقت میتونم دور از چشم مامانم همونطور که خودم میخوام باشم