سلام من يه برادر دارم كه حدودا ٣٠سالشه و الان به بيماري پارانويا يا توهم دچار شده البته الان تو ايران نيس و دسترسي من بهش فقط از طريق تلگرامه تو خانواده فقط حرفاشو بم ميزنه و كسي از اين موضوع خبري نداره منم از اون موقعي كه فهميدم داغون تر شدم چون خودم شرايط روحي خوبي ندارم و كسي كه واقعا دوسش داشتم رفته و خيانت كرده بم اگه بخواين از اوضاع خاموادگي بدونين بايد بگم اصلا جو صميمي نداريم و همه از هم فرارييم پدر و مادرم توجه خيلي زيادي به برادرم داشتن ولي خوب اون هيچ وقت لوس بار نيومد و رو پاي خودش وايساد و از رشته برق روزانه قبول شد و از٢٠وارد حرفه خودش شد و تو ٢٥با پولايي كه جمع كرده بود رفت خارج از ايران و ما هميشه به چشم اسطوره نگا ميكرديمش ولي تازه فهميدم كه اون فقط به فكر ما بوده كه خوب خودشو نشون ميداده.اون گف كه مشكل اينو داره كه حس ميكنه كسي اونو تعقيب ميكنه و رفته پيش پليساي اونجا اونا هم بردنش تيمارستان و١٢ساعت اونجا بوده و صب ولش كردن من واقعا نگرانشم برام خيلي مهمه خيلييييي زياد درد اون درد منم هس اونجا تنهاس تو يه خونه و دوس دخترشم يه سال پيش با يكي از دوستاش ريختن رو هم كه با دختره٦سال دوس بوده وتنها دختري بود كه تو عمرش اينهمه خواسته بودتش و دختره هم اونور بوده ولي خوب....من مشكوكم از مواد كشيدنش چون كه سيگار كشيدن و مست كردنشو ميدونم خيلي نگرانم كمكم كنيد كه چه جوري بتونك به زندگي بيارمش از اين حال درش بيارم؟