سلام .من 23سالمه و خرداد همین امسال با پسری عقد کردم و به دلایلی نامزدی من به هم خورد و جدا شدیم.
الان خیلی نا امید هستم وحس میکنم که فرصت دیگه ای واس ازدواج پیدا نکنم.البته خداروشکر ما رابطه ای باهم نداشتیم اما خب باز هم اگر خواستگاری واسم بیاد نمیدونم همسایه هامون بهش چی خواهند گف.خیلی ناامیدم.چه بکنم؟