سلام دوستان من مدتیه احساس تنهایی میکنم چون خانواده همسرم با من صحبت نمیکنن و منو تحویل نمیگیرن با هم گرم میگیرن بگین من چیکار کنم