سلام
بگو دوباره اون زنگ زده وگفته میخام بیام خواستگاری یا اس ام اس زده