با سلام.من دچار وسواس دست شستن افراطی بعد از دستشویی ام.به این صورت که باید تعداد دفعات خاصی را در ذهنم تجسم کنم که دلم به اون راضی بشه و قانع بشم که با این تعداد دفعات ،دستهایم کاملا تمیز میشه و بعد به همان تعداد دستهایم را بشویم.البته همین مقدار را هم هربار بیشتر انجام میدم تا مطمئن بشم کاملا تمیز شده و یا شک میکنم که چندبار شستم و دوباره برمیگردم از اول میشویم و نمیدونم هم چندبار بشویم ویادم نیست قبلا هم چندبار این کارو انجام میدادم ک خوب بودم. حال من میخاهم بدونم که در حد نیاز و عرف جامعه چقدر لازمه دستها بعد از دستشویی شسته بشه تا کاملا از نظر بهداشتی تمیز بشه(منظورم از تمیز شدن،پاکی و نجسی نیست بلکه منظورم تمیز شدن از بدترین میکروبهاست.)...
اگه ممکنه همه جواب بدن مخصوصا مشاورین...صبح تا شبم شده همین کار لطفا کمکم کنین..