دوست عزیز شرایط واقعا سختی دارید. مادرتون اگه رضایت ندادن که پیش مشاور برن شما می تونید ایشون رو به بهانه ناراحتی جسمیشون متقاعد به مراجعه به یک هومیوپات کنین چون این علائمی که شما از ایشون بیان می کنین نشانه عدم اطمینان و امنیت و وابستگی شدید ایشون به شما است. آیا این حساسیت رو نسبت به پدرتون هم دارن؟ که اگه ایشون بیرون باشن نگرانشون باشن؟ در انتخاب داروهای هومیوپاتی علائم روانی بیمار مهمتر از علائم حسمانی است اما بیمار خودش حس نخواهد و این پزشک هومیوپات است که با زیرکی و از علائمی که بیمار بیان می کند با سوالات تکمیلی، غلائم روانی وی رو تشخیص داده و دارو تجویز خواهد کرد.