آقا تیرا
اتفاقا این دکتر در مورد پسرانی  صحبت میکردند که مشکلی مثل دوست شما داشتند و دلبسته شده بودند و خانواده هاشون هم اجازه ازدواج نمیدادند صیغه باعث شده بود که نتونند دیگه ازدواج دائم داشته باشند و حتی مشکلات جنسی واسشون پیش اومده بود
البته من نمیخام بدی صیغه رو بگم چون واسه بعضی مردهای مطلقه یا بیوه لازم  و حتی میتونه ضروری باشه
دوستتون میتونند پیش یک روانشناس درمان جنسی برند مشکلشون حل میشه