سلام !
پس بهتره که اول به یک متخصص رجوع کنین تا تشخیص قطعی در موردتون انجام بشه بعد ....