با سلام وخسته نیاشید
لطفا تعداد مقاله هایی به روز وجدید برای تقویت زبان انگلیسی رشته مشاوره(مثلا از متن های روانشناسان بزرگ) به همراه ترجمه برایم بفرستید.