سلام
شرحی بر نامه 31 نهج البلاغه امیرالمونین(ع) به امام حسن مجتبی(ع) توسط آقای دکتر محمدعلی انصاری
برای شرکت در مسابقه منشور تربیت به اینجا بروید.