سلام
میخواستم بدونم آیا تقصیر ماست که جزء مردمان آخرالزمان هستیم ؟ تقصیر ماست که تو محیطی بدنیا اومدیم که گناه زیاد بوده ؟ کسی که باید ما رو نصیحت می کرد ، خودش گناهکاره .... چرا ما امام زمان نداریم که سوال ازش بپرسیم ؟ چرا امام زمان نمیاد لا اقل تو خواب یه حرفی یه نصیحتی ما رو بکنه شاید آدم شیم .
بیخیال !!! خودتون رو با صدر اسلام مقایسه کنید . اونموقع ها طرف اگه نزول میگرفته از جامعه طردش میکردن . زن ها اونقدر حجاب داشتن که مرد اگه میخواسته هیزی هم بکنه بازم نمی تونسته .... اما الان چی ؟
می خواستم بدونم کسی می دونه چرا سید رضی ، سید رضی شد ؟
چرا یکی مثل من گناهکار شده ؟ یکی مثل سید رضی اینقدر محبوب جان ها شده ؟
یعنی عاقبت ما جهنم ؟