به طور کلی ازدواج باید با معيارهاي درست و از روي آگاهي باشه تا باعث تکامل افراد بشه معيارهاي اشتباه و عدم

آگاهي و سنت های نادرست باعث بوجود اومدن ازدواج هاي غلطه در کل مجموع این خطاهای قبل از ازدواج حالا چه

دخترونه میخواد باشه چه پسرونه ! همشون واسه ی عدم اگاهی صحیح جوون ها از مقوله ی ازدواجه خیلی از

خطاها و اشتباهات دیگه هم هستن که باعث بوجود اومدن ازدواجهای غلط میشن مثل ازدواج به خاطر ثروت یا پول،ازدواج

واسه زندگی در خارج از کشور،ازدواج برای فرار کردن از خونه ی پدری،

ازدواج واسه ی زیبایی ظاهری، ازدواج از روی هوس و ....

اما مهمترین مساله ای که من فکر میکنم باید بهش توجه بشه اشنا کردن جوون ها با مقوله ی ازدواج و اگاهی دادن به

اوونها و البته والدینشون درباره ی این مسئله هست مثلا از طریق کتابهای درسی در مدرسه ،رسانه ها،و فرهنگ

سازی برای مشاوره های قبل از ازدواج که به جوون ها کمک میکنه که بفهمند چرا پیامبر گرامی اسلام همسر خوب و

شایسته را بزرگترین نعمت زندگی دانسته اند، نه هر همسری را...
نویسنده : خانم بهشتیها