زی زیگولو جون سلام
مشکل اولت;حتما به آشپزی علاقه نداری باحوصله باید آشپزی کنی.یکم سخته ولی نمیدونی چه لذتی داره شوهر آدم بخاطرغذاپختن ازآدم تشکرکنه .براهمین به آخرآشپزی فکر کن که اگه خوب دربیاد ازت تشکرمیکنه.برا اینکه به ذوقش نزدیک بشی حتما ازمادرشوهرت کمک بگیر.غذاهای اینترنت ومجله ها خوشگلن اما خیلی ازمردا دوست ندارن اینجورغذاهای لوس رو.
مواد غذایی روسعی کن ریزبکنی تا مزه بیشتری بده.توغذات ازپیازداغ زیاد استفاده کن وخیلی کارای دیگه
مشکل دومت;حتما به این موضوع علاقه نداری وعلاقه وقتی ایجاد میشه که تو ازتمام چیزایی که لذت میبری بهش بگی تا برات انجام بده.خیلی ازکارها هست که نمیشه اینجاگفت//
بی خبرمون نذار