سلام دوست عزیز
شاید از حرف من تعجب کنید
اما پیشنهاد من این که این دور باطل را تموم کنید
یعنی چی؟
طبق حرفایی که زدید شما خودتون درامد مالی دارید و میتونید به تنهایی زندگی کنید
پس برای نجات زندگی خودت و خاهرت و پدر و مادرت از این خونه برو
برو یه خونه اجاره کن و دست خاهرت را بگیر و باهم جدا زندگی کنید و هرچند وقت یک بار یه پدر و مادرت سر بزن
این پیشنهاد من دو تا حسن داره»
1- شرایط یه زندگی ابرومند برای و بخصوص خاهرت را فراهم  میکنه
2- تحریکی میشه برای مادرت که اگه باز شمارا میخاد باید ترک کنه
اگه زندگیتو جدا کنی و دورادور هوای پدر و مادرت را داشته باشی خودت پیشرفت میکنی وقتی تو پیشرفت کنی کار های زیادی از دستت برمیاد ولی تا توی این خونه هستی خیلی فرصت ها را از خودت و خاهرت گرفتی