برنزه شدن به معنی چیست؟ 

برنزه شدن یعنی تیره شدن پوست در مقابل تابش آفتاب. در واقع عکس العمل و مقابله طبیعی پوست در مقابل ضرر و زیان اشعه فرابنفش تابیده از خورشید میباشد. امروزه از این کار برای به مد شدن و در واقع فشن شدن استفاده می شود.اما برخی حمام آفتاب را برای برنزه شدن انتخاب می کنند و برخی دیگر استفاده از دستگاه های ساطع کننده اشعه های UVB  و   UVA که به دستگاه های سولاریوم معروف هستند.سولاریوم اغلب به عنوان راهی جهت مقدمه برنزه شدن برای تابستان تعریف می‌شود که درواقع کمکی به پوست شما است که آن  را از سوختن در آفتاب محافظت می‌کند. سولاریوم‌ها نه تنها به برقراری برنزگی در تمام طول سال کمک می‌کنند بلکه برخی بیماری‌ها را نیز درمان می‌کنند و ظاهر پوست را بهبود می‌بخشند. طرفداران این شیوه معتقدند که برنزه شدن با سولاریوم کمتر از برنزه شدن با آفتاب خطرناک است، اگر چه حمام آفتاب بی‌خطر وجود ندارد.اما استفاده از این دستگاه ها عوارض بسیاری نیز دارند. افزایش خطر سرطان پوست ، ایجاد پیری زودرس ،آسیب چشمی ، تحریک و تاول زدن پوست و افزایش رنگدانه ‌سازی پوست از عوارض سولاریوم است.

حال انتخاب با خودتان است برنزه شوید یا رنگ پوست خود را داشته باشید!

منبع: