(صورت سمت راست  نسبت به رابطه جنسی کوتاه مدت بیشترمتمایل تشخیص داده می شود)


  طبق یک پژوهش جدید که به بینشی عمیق تر از جذابیت شریک جنسی دست یافته است، خواستگاران می توانند از طریق مشاهده صورت افراد نگرش به رابطه جنسی طرف مقابل را تشخیص دهند.

 این مطالعه از سوی دانشگاه دورهام و روی گروه نمونه ای از 700 شرکت کننده دگرجنس گرا صورت گرفته است. نتایج نشان داد مردان و زنان جوان، هنگام برقراری رابطه با جنس مخالف اهداف کاملاً متضادی جستجو می کنند.

 مردان، معمولاً زنانی را ترجیح می دهند که فکر می کنند به رابطه جنسی کوتاه مدت تن در می دهند، در حالیکه زنان جذب مردانی می شوند که به نظر می رسد مستعد رابطه همسری بلند مدت باشند.

 تحقیقات نشان می دهند که افراد بر اساس نوع رابطه دلخواهشان، از مشاهدات خود جهت انتخاب آگاهانه تر شریک جنسی می توانند کمک بگیرند. طبق گفته تیم تحقیقاتی دورهام از دانشگاههای اس تی اندروز و آبردین، مطالعه حاضر گامی بلند به سوی فهم تحول انتخاب همسر بر داشته است.

 از شرکت کنندگان خواسته شد جذابیت و نگرش جنسی جنس مخالف خود را با مشاهده عکس آنان مورد قضاوت قرار دهند. آنگاه این ارزیابی ها را با نگرش و رفتارهای فعلی صاحبان عکس که قبلاً توسط یک پرسشنامه دقیق مشخص شده بود مقایسه کردند. صاحبان تصاویر همگی در اوایل 20 سالگی بودند. طبق یافته ها تمایل افراد به شرکت در رابطه جنسی کوتاه مدت عموماً از روی عکس ها قابل تشخیص بود.

 مطالعه اول روی گروه نمونه ای از 153 شرکت کننده صورت گرفت. 72 درصد آزمودنی ها، بیش از نیمی از دفعات، نگرش صاحبان عکس را به طور صحیح تشخیص دادند. با این حال تحقیقاتِ بیشتر نشان داد که شرکت کنندگان نسبت به قضاوت های خود همیشه اطمینان نداشتند. این تحقیق در ژرنال تکامل و رفتار انسان به چاپ رسیده است. زنانیکه به رابطه جنسی کوتاه مدت گرایش داشتند، معمولاً از سوی دیگران نیز جذاب تر ارزیابی می شدند. با این حال شناسایی علت این رابطه نیازمند تحقیقات دقیق تری است.

 صورت مردانیکه از س ک س اتفاقی استقبال می کردند، با داشتن ویژگی های چهره ای از قبیل چانه چهار گوش، بینی بزرگ و چشمان کوچک عموماً مردانه تر ارزیابی شدند. این یافته از مطالعه های پیشین مبنی بر ارزیابی زنان از مردان با صورت مردانه تر به عنوان والدین بد و بی وفا حمایت می کند.

 نویسنده اول مقاله حاضر دکتر لیندا بوتروید از دپارتمان روان شناسی دانشگاه دورهام بیان می کند: "طبق پیشنهاد نتایج اگرچه برخی افراد قادر به تشخیص راهبرد جنسی سایرین با مشاهده عکس شان هستند، همیشه هم نسبت به قضاوت هایشان اظهار اطمینان نمی کنند، چراکه نشانه ها خیلی ظریف هستند. مشاهدات ابتدایی می تواند بخشی از نحوه ارزیابی شریک جنسی بلقوه (رقیبان بلقوه) هنگام اولین ملاقات باشد که با گذر زمان، شناخت عمیق تر فرد و افزایش سن دستخوش تغییر می شود."

 دکتر بن جونز از آزمایشگاه تحقیقاتی چهره دانشگاه آبردینز می افزاید: "طبق بسیاری از مطالعات پیشین افراد با مشاهده صورت دیگران به برداشت های زیادی از جمله سلامت، و ویژگی های شخصیت مثل درونگرایی می توانند دست یابند. اما این مطالعه برای اولین بار نشان داده است که افراد به علامت های ظریف چهره در مورد نوع رابطه رمانتیک دلخواه نیز حساس هستند."

 استاد دیوید پرت از دانشگاه اس تی اندروز چنین بیان می کند: "با اینکه نشانه هایی از نگرش های جنسی افراد در صورتشان پیداست، مردان نباید به صرف ظاهر به جستجوی رابطه با زنان برآیند. اغلب زنان مردانی که ظاهر بی قید و بند جنسی داشتند را  چه برای رابطه کوتاه مدت و چه برای رابطه بلند مدت غیر جذاب توصیف کردند."

 در این مطالعه به شرکت کنندگان عکس هایی از زنان و مردان (نیمی از عکس ها مربوط به مردان و نیمی دیگر مربوط به زنان بودند) 20 ساله با دو نگرش مخالف نسبت به رابطه جنسی نشان داده شد.

 از شرکت کنندگان خواسته شد صورتی که فکر می کردند نسبت به رابطه جنسی کوتاه مدت (یک شب رابطه جنسی بدون عشق) گرایش بیشتری دارد، انتخاب کنند. همچنین از آنها خواسته شد بگویند کدام صورت به نظرشان بیشترین جذابیت را برای رابطه کوتاه مدت و بلند مدت داراست؟ صورت مردانه تر یا زنانه تر؟ و کدامیک به نظرشان کلاً جذاب است؟
 Reference:
 Durham University (2008, April 9). Attitudes Towards Sexual Relationships Can Be Judged From Photos Of

Your Face
. ScienceDaily. Retrieved January 25, 2009, from http://www.sciencedaily.com­ /releases/2008/04/080408202048.htm
sicologa.blogfa