دوستم من یه مدت به خاطر تحصیلات خیلی خواستگارهای باشعورم رو رد کردم
اما بعد از این که کلی تحصیلکرده ی ببخشید بیشعور اومدن خواستگاری خیلی پشیمون شدم
الان به مامانم میگم
اولا باید آدم خوبی باشه
دوما شغل آینده داری داشته باشه (حتی اگه الان وضع مالی اش خوب نباشه)
سوما اگه تحصیلکرده باشه بهتره
موفق باشی