سلام
من دختری 34 ساله و مجرد هستم تحصیلات دانشگاهی دارم و تا حدود زیادی در اجتماع کارهای خود را پیش می برم اما در برقررای ارتباط صحیح با افراد مختلف خصوصا مردها با مشکل مواجه هستم. نمی دانم در اولین آشنایی با هر کسی چگونه رفتار کنم. اگر زیاد خودمانی باشم آقایان فکر میکنند می خواهم دوستی نامربوطی داشته باشم و فاصله می گیرند یا اگر بی تفاوت و سرد باشم می گویند پر رو و دارای افاده و از خود متشکر است. البته تا مدتی پیش تا حدودی از مردها ترس داشتم ممنون می شوم مرا راهنمایی کنید