سلام . می خواستم بدونم آیا جنس ما از الکترومغناطیس هست ؟ در واقع جنس که نمی شه گفت . چون الکترومغناطیس اصلاً جنس نداره بلکه یه میدان که به اجسام نظم میده . حالا این اجسام بر اساس اختلاف مولکولی به وجود اومدن یعنی نیروهای الکترو مغناطیسی درون هسته مولکول ها اختلافاتی به وجود آوردن و به همین دلیل اجسام ویژگی های مختلفی دارن مثلاً آهن سخت تر از چوبه جون مولکولهاش منسجم تر هستن .
حالا بدن ما از همین مولکول ها تشکیل شده . چه چیزی به مولکول های بدن ما نظم میده . من فکر میکنم این نظم ما هستیم . یعنی ما میدانی هستیم که میتونیم روی فعالیت مولکولی بدنمون تاثیر بزاریم .
یعنی میشه گفت ما میدان الکترومغناطیسی هستیم و به خاطر همین وقتی رو به قبله نماز میخونیم و در اثر میدان مغناطیسی قبله قرار میگیم نظم درونمون بیشتر میشه و آرامش بیشتری داریم . وقتی نظم میدان مغناطیسی بیشتر بشه مولکول های بدن از جمله آب (که 70 درصد بدن ما رو تشکیل میدن) نظم پیدا می کنن و جسم ما نورانی تر میشه (براساس تحقیق محقق ژاپنی که گفت مولکول های آب در اثر دعا و ... نظم بهتری دارن ) .
بعلاوه وقتی به کسی کمک میکنیم و طرف خوشحال میشه از میدان مغناطیسی اون نیروهایی به سمت ما ساطع میشن که نظم میدان مارو بهتر می کنن .
قیامت هم براساس نظمی که تونستیم به میدان مغناطیسی خودمون بدیم جسم آخرتی ما شکل می گیره .
آیا همه اینهایی که گفتم درسته ؟ یا فقط خیال بافی منه ؟