خانم علیزاده ی عزیز مسئلتونو توی یه تاپیک جداگانه مطرح کنید تا رسیدگی بشه