من خجالتی نیستم ولی بلد نیستم درست صحبت کنم .سعی میکنم زیاد حرف نزنم ضمن اینکه اصلا نمی دانم چه بگویم وقتی هم حرف می زنم لحن صحبتم بد است و به عزیزانم بر می خورد.خواهرم میگوید اول حرف را در دهانت مزه مزه کن بعد حرف بزن. برای همین سعی می کنم اصلا حرف نزنم.همین باعث شده همسرم ازم دلخور باشد. کمکم کنید.ایا کلاسی می شناسید که حرف زدن به من یاد بده؟