اگه میخوای راحت باشی کمتر بدون و اگه میخوای خوشبخت باشی بیشتر بخون
تا پایان کار از موفقیت درباره آن با کسی صحبت نکن.
برای حضور در جلسات حتی یک دقیقه هم تاخیر نکن
قبل ازعاشق شدن ابتدا فکر کن که آیا طاقت دوری .جدایی و سختی را داری یا نه ؟؟؟
سکوت تنها پاسخی است که اصلا ضرر ندارد.
نصیحت کردن فقط زمانی اثر دارد که 2 نفر باشید.
در مورد همسر کسی اظهار نظر نکن نه مثبت نه منفی.
د راختلاف خانوادگی حتی اگرحق با تو است شجاع باش وتواز همسرت عذر خواهی کن.
برای کودکان اسباب بازی های جنگی هدیه نبر.
نه آنقدرکم بخور که ضعیف شوی ونه آنقدر زیاد بخور که مریض شوی.
بدترین شکل دل تنگی آن است که در میان جمع باشی وتنها باشی.
شخص محترمی باش وبدون اطلاع به خانه ومحل کار کسی نرو.
وجدانت را گول نزن چون درستی ونادرستی کارت رابه تو اعلام می کند.
موقع عطسه کردن حتما از دیگران فاصله بگیر واز دستمان استفاده کن ولی با تمام وجود عطسه کن.
کثیف نکن اگر حوصله تمیز کردن نداری.
بخشیدن خطای دیگران بسیار قشنگ است تجربه کردنش را به تو پیشنهاد میکنم.
با کارمندانت مهربان ولی قاطع باش.
غرورکسی رو نشکن چون مثل شیشه ی شکسته برای توخطر آفرین است.
عمل خلاف را نه تجربه کن نه تکرار.
"لبخند بزن" مطب دکترها را خلوت می کند.
باشجاعت اقرار کن که اشتباه کردی.
هنگام صحبت کردن با دیگران به چشم آنها نگاه کن تاپیام وکلام تو را درک کنند.
بادندان میخ نکش.
کسی را که به توامیدوار است نا امید نکن.
برای کسی که دوستش داری در روزتولدش پیام تبریک ارسا ل کن.
اولین خیر باش.
در دفتر ومنزل گل های زیبا داشته باش.
حسابداری وروشهای آنرا یاد بگیر.
تزریق سرم وآمپول را یاد بگیر.
عمر مد کوتاه است.
به سفر وهمسفرفکر کن.
تاندانی نمی توانی پس بدان تابتوانی