من رشتم تجربیه. خودم با علاقه زیاد این رشته رو انتخاب کردم.هنوزم پشیمون نیستم،نمیشم.

زهراخانوم دانشگاه رفتن با رشته تجربی سختر از ریاضیه.مخصوصا برای دخترا.
چون اولا رشته های تجربی بیشتر کارای عملی و آزمایشگاهی میخواد.برای همین دانشگاهای پیام نور و غیرانتفاعی رشته های مخصوص تجربیارو کمتر دارن.پس اگرمیخوای اون زیستو شیمی که خوندی یکجا بدرد بخوره بیشتر روی دانشگاهای دولتی متمرکز باشی.
دوما چون بیشتردخترا تجربی رو انتخاب میکنن،رقابت بینشون بیشتره برای دانشگاه رفتن.پس تلاش خیلی بیشتری میخواد دولتی قبول شدن. درمقایسه با پسرا-

حالا تو باتوجه به اینکه از زیست بدت میاد،میتونی این سختیا رو بجون بخری؟؟؟  یافرض کنیم این سختیارم گذروندی فرضا پرستار شدی،میتونی وسط درس خوندنت دانشجوی انصرافی نشی؟؟ یا بیست سال بدون علاقه به شغلت هرروز صبح پاشی بری سرکار؟؟؟


من حداقل ازخودم مطمئنم چه دانشگاه برم چه نرم به اون چیزیکه دوس داشتم رسیدم. حسرت گذشته مو نمیخورم.