سلام خوب شما صبح ها نرو عصر یا شب با شوهرت با هم برید ببین نظرش چیه؟