سلام
علت فشار روحی شما دقیقا چیه؟
ناراحتی روحی مادرتون ؟ یا خود کشی خواهرتون؟ یا مسئله ای هست که عنوان نکردید؟