قلب شما نوعی تلمبه معجزه آساست که خون را در بدن شما به جریان درمیاورد و اما چه تلمبه حیرت‌زایی!


       
قلب در هر تپش تقریبا نصف لیوان خون را
 در بدن پخش می‌کند


      

و
 در
هر دقیقه برابرست با  8 لیتر
و یا هشت بطری یک لیتری

     

  
و در هر ساعت حدود 500 لیتر
 یا 500 بطری یک لیتری

         
 و روزانه حدود 10.000 لیتر خون بوسیله این تلمبه
 درون رگهای شما هدایت می‌شود

اگر هر وان حمام حدود 200 لیتر باشد
 حدود 50 وان حمام را در روز پر میکند

  
و در طول عمر 60 ساله به طور متوسط
 قلب یک انسان
250.000.000 لیتر خون را
تلمبه میکند اگر هر استخر المپیک حدود 1.500.000 لیتر باشد
 پس در طول عمر 60 سالهقلب حدود 170 استخر المپیک را
 با خون پر خواهد کرد

که برابر است با8500 تانکر تریلر
 
اگر تانکر ها در یک ردیف در جاده قرار بگیرندطول آنها به13 کیلومتر میرسد -------------------------------قلبروزانهصدهزاربار برای شمامی‌‌تپدنه برای
 دعوا و درگیری و استرس و غم و غصه و حسادت
 و رقابت و دلهره و نگرانی و  همه بدی های دیگر

  
 شاد و آرام و شکر گذار باشیم
چون
.
.
.

 هنوز برای دل خودش میتپد