بسمه تعالی

-- پرسش 8چه کنیم تا آثار و برکات ماه رمضان را در خود بیشتر حفظ کنیم؟

 در مرحله نخست باید بکوشیم روزه ما کامل و واقعی باشد؛ آنگاه اثر آن تا سال آینده؛ بلکه برای همیشه باقی می ماند.
 امام جعفر صادق علیه السلام می فرماید: "هر گاه روزه دار هستی، پس باید گوش و چشم تو از حرام به دور و جوارح و اعضای تو از زشتی ها پاک باشد. باید کارهای بیهوده و لغو را از خود دور کنی ... لازم است بر تو حلم و وقار و خشوع روزه واقعی که کاملا مراقب تمامی شئون زندگی اش باشد تا کوچکترین نواقص شرعی، عرفی و اخلاقی از او مشاهده نگردد. ... روزه دار باید تاحد امکان، سکوت و خاموشی را اختیار کند؛ مگر ذکر خدا و بیان نیازمندی هایش. از قهقهه و بلند خندیدن بپرهیزد؛ زیرا خداوند بر خنده های قهقهه خشم دارد" 1.

 علاوه بر این، انجام دو عمل مهم دیگر در باقی ماندن اثر روزه مؤثر است:

 یکم: پرهیز از آنچه موجب از زائل شدن اثر روزه می شود. علت غایی روزه دستیابی به "تقوا" است؛ گناه با غایت روزه در تعارض است و ما هنگامی می توانیم از اثر روزه به طور مستمر بهره مند شویم که رفتارمان در راستای پرهیزگاری باشد.
 دوم: ارتباط خود را با آنچه در این ماه انجام داده ایم، قطع نکنیم؛ یعنی برای تقویت آثار روزه، گاهی روزه بگیریم. طوری که همه اعضا و جوارح ما روزه باشد.

 بنابراین استواری عمل و مداومت برآن، موجب می شود اثر آن باقی بماند.

 امام باقر علیه السلام فرمود: "دوست داشتنی عمل نزد خداوند، عملی است که بنده آن را ادامه دهد؛ هر چند اندک باشد" 2.

 از نظر علمی و تجربی نیز ثابت شده که برای ماندگاری یادگیری و نهادینه شدن صفات اخلاقی و معنوی، یک فرآیند دو مرحله ای را باید طی کرد: شکل گیری و تثبیت و بقا.

 ------------------------------------------------
1. بحارالانوار، ج 96، ص ​292
2.اصول کافی، ج 3، ص129.


منبع: کتاب پرسش ها و پاسخ های برگزیده (ویژه ماه مبارک رمضان) ص 47 - 49.

گردآوری و تلخیص: اندیشه
به نقل از