بدون تردید چین را نمی توان از دنیای رو به رشد و مدرن متمایز کرد، اما شهر تاریخی فنگهانگ در جنوب غربی چین در کوهپایه کوه و در کنار رودخانه توجیانگ واقع شده که به طرز عجیبی دست نخورده باقی مانده است. مردم این شهر سنتی دارای زبان محلی خاص خود هستند و فرهنگ های مخصوص به خود را دارند. چهره این شهر از قرن هفدهم تا به امروز هیچ تغییری نکرده است. در این شهر میتوان بیش از 200 ساختمان تاریخی یافت که شاید در شهرهای دیگر این کشور اینهمه آثار را نتوان در یکجا دید.