سلام طوری که من از حرفاتون متوجه شدم شما توی منطقه محروم زندگی میکنید نگرانیهاتون و در مورد دوری و مشکلات فرهنگی کاملا درک میکنم ولی شما اولویتتون آینده و پیشرفت فرزندتون باید باشه فرزندی که استعداد داره و میتونه به جایی برسه واقعا حیف و دور از انصافه که استعداداش هدر بره چون معمولا مدارس دولتی نمیتونن کارایی مدرسه تیزهوشانو داشته باشن در ضمن اگه بچه شما آدم معتقد و درستی باشه هر جا بره اصل خودشو حفط میکنه و همرنگ جماعت نمیشه در ضمن شما هم قرار نیست ولش کنید به امان خدا باید ببینید دوستاش چه کسایی و از چه خانواده هایی هستن چون تو این شرایط دوستان نقش خیلی مهمی و ایفا میکنن