سهلامههه
من قبلا تست روانشناسی و شخصیت خیلی دیده بودم
اما بنظرم این تست کامل هست و نزدیک ب شخصیت هر فرد
حتما انجامش بدین


لینک تست

تست شخصیت خودم