هر چند فکر نمیکنم با این کارا درست شه ولی امتحان میکنم ببینم چی میشه...از همتون به خاطر راهنماییاتون متشکرم.مرسی