سلام
میتونید به همسرتون بگید که با اینکه من با این دوستم ، چندین سال دوست بودم اما هیچوقت دلم نمیخواسته که این رابطه دوستی بعد از ازدواجم بیشتر بشه ، دلم نمیخواد که این ارتباط بعدا به رفت و آمد خانوادگی ما منجر بشه
بگید که این دوستی رو در همون حد دوستی معمولی ادامه میدم نه بیشتر

با این شرایط تصمیم بگیرید که با همسرتون به مراسم ازدواجشون برید یانه...