سلام دوستان اینجا کسی هست که تازگی ها مدرک ارشد بالینیشو گرفته باشه چند تا سوال در مورد کتابا و دروس داشتم