من دهه پنجاهیم اما تمام این خاطرات رو مو به مو بیشتر از شما ها به یاد دارم. اون اوئل که حتی تلویزیون برنامه نداشت و عصر ساعت 5 برنامه کودک که شروع می شد کلی خوشحال می شدیم و روزهای دوشنبه سریال آیینه و روزهای پنجشنبه شب مسابقه نامها و نشانه ها و بعد از ظهر حمعه هم فیلم سینمائی که کل تفریح ما بود. الان هر ساعتی که تلویزیون باز می کنی برنامه داره ولی ما اون زمان تمام هفته رو منتظر بودیم تا جمعه بشه تا فیلمی ببینیم اونم اگه مهمون میومد دیگه کنسل می شد.