چگونه یک موقعیت ناراحت کننده را از ذهنمان خارج کنیم

فرض کنید موضوعی شما را ناراحت می کند مثل از دست دادن عزیزی، جدا شدن از یک دوست،کابوس ها و …هر کدام یک از موقعیت ها برای همه نارحت کننده است.

در این شرایط خاطرات، مدام در ذهن شما تکرار می شود. یاداوری این خاطرات چه ارادی و چه غیر ارادی به ما اجازه نمی دهند تا بتوانیم این موقعیت را فراموش کنیم و مرور مدام این خاطرات نه تنها ما را از ان موقعیت دور نمی کند بلکه یاداوری پیوسته، آن خاطره تلخ و موقعیت دردآور را و … در ذهن ما تازه تر می کند و موقعیت را برای ما بزرگ تر و سخت تر می کند.
شما دیگر دوست ندارید آن موضوع ملکه ی ذهنتان باشد و شما را آزار دهد. برای کنار آمدن و از خاطر بردن آن باید سعی کنید دیگر آن موضوع در ذهنتان نقش نبندد. باید تلاش کنید شرایط مساعد را برای یاداوری در ذهنتان فراهم نکنید بنابراین باید آن را از ذهنتان خارج کنید و اجازه ندهید نشخوار ذهنی به شما آسیب بزند.

برای این کار ابتدا لازم است ببینید در چه زمان ها و شرایطی آن موضوع ذهنتان را درگیر می کند. برای مثال:

_من وقتی آهنگ و ترانه ای گوش میدهم ….
_زمانی که تنها می شوم در فکر فرو میروم و….
_دیدن مکان ها و جاهایی که مرا به یاد آن موضوع میاندازد و دوباره آغاز فکر و خیالم می شود.
_شب ها قبل از خواب بیش از اندازه فکرمرا به خود مشغول می کند و . . .
و موقعیت های بسیار دیگر.

پس از آنکه موقعیت ها را برای خودتان مشخص کردین باید سعی کنید تا از این موقعیت ها پرهیز کنید و هنگامی که متوجه شدید ذهنتان دوباره درگیر آن موضوع شده جهت ذهنتان را تغییر دهید و به موضوع یا کار دیگری مشغول شوید برای مثال:

_دیگر به آهنگ و ترانه های که باعث یاداوری شما می شود را گوش ندهید
_همواره در یک جمع (دوستان، فامیل، …)باشید.
_ شب ها تا زمانی که مطمئن نشدید خوابتان گرفته به رخت خواب نروید.

ذهنتان را مهار کنید تا با روبه رو شدن با موقعیت های ناراحت کننده درجا نزنید بلکه بتوانید با شرایط جدید راه خود را ادامه دهید.


منبع: اینترنت