خدا کیست؟
یکی از رایجترین سوالات کودکان این است که می پرسند خدا کیست ،در پاسخ به این سوال نکات زیر را در نظر بگیرید.

بررسی سوالات زیر به درک این موضوع کمک می کند.


- او چه لغاتی را درک می کند؟

افراد بالغ می توانند از لغاتی مثل ازلی و ابدی مقدس و غیره استفاده کنن ،ولی در مورد کودک زیر 6 سال از لغاتی مثل بزرگ، قوی و خوب استفاده شود.

خدا را می بایستی با چه چیزهایی مقایسه کرد تا برای فرزندان قابل فهم باشد؟

ما معمولا مجهولات و پدیده های جدید را با اطلاعات گذشته خود مقایسه می کنیم تا آنها را درک کنیم با استفاده از این روش به فرزند خود بگویید قوی ترین کسی که می شناسی کیست ؟ خدا از همه قوی تر است. خدا بیش از پدر و مادرت مراقب توست و وقتی پرندگان آواز می خوانند در واقع می گویند خدا مراقب ماست.

فرزند شما چه نیاز ویژه ای دارد؟

برای پاسخ دادن به این سوال از خود بپرسید آیا در وجود خدا شک کرده، آیا میخواهد مطمئن شود کسی از او مواظبت کند؟ بررسی این سوالات به شما کمک می کند پاسخی به او بدهید که متناسب با سطح درک او بوده و نیاز موجود در پس سوال او را برآورده سازد.