سلام
من آدم شوخ و بگو بخندی هستم ولی یه مشکل خیلی وحشتناک دارم و اون اینه که دیر عصبانی میشم و وقتی از کسی عصبانی و ناراحت هستم خیلی بد حرف میزنم و حرفای خیلی بدی میزنم اون لحظه اصلا نمیفهمم دارم چیکار میکنم و چی میگم هر چی به ذهنم بیاد میگم و بی منطق میشم و بعدش به قدری از حرفایی که زدم پشیمون میشم که تا چندین روز بعدش خودمو سرزنش میکنم و گریه میکنم. تا حالا 100 بار به خودم قول دادم که حواسم باشه وقتی عصبانیم چی میگم ولی بازم نمیشه. بعضی وقتا از خودم بدم میاد. چون حرفایی میزنم که هیچ کدوم از ته دل نیست ولی باعث میشه کسایی که خیلی دوستشون دارم ازم برنجن.شاید منو ببخشن ولی حرفامو یادشون نمیره.تو رو خدا کمکم کنید نمیدونم چیکار کنم!!!