سلام به مدت چند سال به وسواس شدید دچار شده ام و حساسیت شدید به صدای ملچ ملوچ خروپف هورت کشیدن چای عطسه و مسایلی از این قبیل دارم و تعداد آن ها هم روز به روز بیشتر میشود در ابتدا حساسیت به افراد خاصی بود کم کم عمومیت پیدا کرد لطفا برای خلاص شدن از این مسئله راهنمایی ام کنیید